A 3/2001. (II. 23.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet 3. §-a (2) bekezdésének b) pontja alapján a MancsRanch Állatkert és Állatotthon Látogatási és Kifutó szabályzata az alábbiak szerint kerül meghatározásra.:

 • A MancsRanch Állatkert és Állatotthon (továbbiakban: állatkert) kizárólag telefonon előre egyeztetett időpontban, időpontfoglalást követően látogatható.

 • A látogatók a belépési díj megvásárlásával, online idpontfoglalás esetén pedig az előleg díj megfizetésével kötelezően elfogadják a Látogatási szabályzat valamint a Kifutó szabályzat rendelkezéseit. A hivatalos célú vagy sajtó látogatások során történő belépés nem minősül látogatásnak.

 • A látogatás bármely okból történő megszakítása esetén a megváltott belépőjegy(ek) árát az állatkert nem köteles visszatéríteni. Amennyiben a látogatás meghiúsul és az időpontfoglalásra előleg megfizetése mellett került sor, lehetőséget biztosítunk újabb időpont kiválasztására, legfeljebb az előleg megfizetésének dátumától számított 1 naptári évig. Sikertelen újbóli időpontegyeztetés és foglalás esetén a belépési díj(ak) előleg árát visszatérítjük.

 • Az állatkertet mindenki csak saját felelősségére látogathatja. Az állatkertet 14 éves életkor alatti, valamint korlátozott cselekvőképességű személyek csak nagykorú kíséretében látogathatják. A kísérő felnőtt személyek felelőssége, hogy a gyermekek vagy a gondozásuk alatt álló személyek a látogatási és kifutó szabályokat betartsák. Gyermekcsoportok esetén a csoport kísérői tartoznak felelősséggel a szabályzatban fogalmazottak betartásáért.

  Az állatkert látogatásából kizárható az a személy, aki figyelmeztetés ellenére sem hajlandó a Látogatási és Kifutó szabályzatban foglaltakat betartani. Ilyen esetben a látogatót az állatkert munkatársai az állatkert területéről kivezethetik. A kivezetett látogatók nem tarthatnak igényt a belépő díj és az előleg árának visszatérítésére sem. Az állatkert fenntartja a jogot arra, hogy a látogatásból kizárt személyt vagy személyeket az állatkert jövőbeni látogatása alól is végérvényesen kizárja!

 • Az állatkert területére tilos behozni balesetveszélyes tárgyakat, valamint az állatok és a látogatók nyugalmának zavarására alkalmas, az egészségre, testi épségre veszélyt jelentő eszközöket, tárgyakat. Fertőző beteg az állatkert területére nem léphet!

 • Gépjárművel, kerékpárral, rollerrel, elektromos rollerrel és minden egyéb közlekedési és sport eszközzel az állatkert állatok részére elkülönített területére behajtani vagy belépni tilos! A látogatók számára kerékpár, roller, elektromos roller stb. tárolására lehetőséget biztosítunk (természetesen az állatoktól elzárt területen).

 • Az állatokhoz bemászni, benyúlni, rácsra/korlátra/kerítésre felmászni balesetveszélyes és TILOS! Az állatok ingerlése, a nyugalmukat zavaró hangoskodás és bántalmazásuk szigorúan tilos!

 • A kellemetlenségek, sérülések, balesetek elkerülése érdekében a látogatóknak minden esetben az állatkerti munkatársak útmutatása szerint kell viselkedniük! A látogatók számára - állatkerti dolgozó felügyelete mellett - állatbemutatás céljából megnyitott terekben (pl. kifutókban) a veszélyesnek nem minősülő állatok bemutatása során is fennállhat sérülés vagy baleset veszélye. Fontos tudni, hogy még felügyelt állatbemutató során is előfordulhat pl. csípés, karmolás, öklelés, harapás. Ezen állatkerti dolgozó által vezetett állatbemutatók ideje alatt is a kifutókban minden látogató saját felelősségére tartózkodik, a bemutatókon saját felelősségre vesz részt.

 • A fenti pont kiegészítéseként kérjük látogatóinkat, hogy a kifutókban kerüljék a hirtelen mozdulatokat és az állatok megzavarására alkalmas magatartást. Baleset vagy egyéb rendkívüli esemény esetén haladéktalanul forduljanak állatkerti dolgozóinkhoz! A Látogatási és Kifutó szabályzatban előírtak be nem tartásából adódó sérülésekért, balesetekért, károkért felelősséget nem vállalunk.

 • Az állatkerti állatok etetése kizárólag az állatkert munkatársaitól kapott, speciális tápokkal, falatokkal történhet. A látogatók csak az állatkert által biztosított eleséggel és csak meghatározott állatokat etethetnek. Bármilyen más eredetű eledellel történő etetés az állatok szakszerű ellátása és egészségük védelme érdekében TILOS!

 • Kutyát, macskát, egyéb állatot az állatkert területére behozni TILOS!

 • Az állatkert területén szemetelni, a környezetet bármilyen módon károsítani tilos!

 • A látogató az általa okozott károkért teljes kártérítési kötelezettséggel tartozik.

 • DOHÁNYOZNI és szeszes italt fogyasztani az állatkert egész területén TILOS! Alkoholos befolyásoltság alatt álló személyek belépése az állatkert területére TILOS!

Kérjük kedves látogatóinkat, hogy saját maguk és állataink védelme érdekében tartsák be a Látogatási és Kifutó szabályzatban foglaltakat! Megértésüket köszönjük!